Volg mij op twitter Connect op LinkedIn
Concernz is partner van MVO Nederland

 

Wat is MVO? 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat om een balans te vinden tussen de zogenaamde Triple P: People, Planet en Profit. Die jongleer- en balanceeract is echter geen makkelijke. Echter, de roep vanuit de maatschappij om verantwoord(er) ondernemersschap neemt wel toe. Het is een breed en veelomvattend begrip.

 

Bij MVO spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van logistiek tot financieen, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing. Het is een proces waarbij de organisatie concreet nadenkt over de de invulling van haar kernactiviteiten en de weerslag daarvan op mens en milieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.