Volg mij op twitter Connect op LinkedIn
Concernz is partner van MVO Nederland

 

Wat zijn concernz?

 

Halverwege het jaar 2008 is de naam "organisatie adviesbureau Een Kwestie Van!" gewijzigd in "Concernz". Deze keuze is niet alleen gemaakt omdat het aantal internationale klanten toenam, maar ook omdat de nieuwe naam de lading van de diensten beter dekt. De "z" op het einde van Concernz doelt op de achternaam van de oprichter, Alex van der Zwart.

 

De letterlijke betekenis van de naam maakt de link met MVO en duurzaamheid duidelijk. Hieronder treft u de woordenboekdefinitie zoals voorkomt in de American Heritage Dictionary":

 

con·cern   (kən-sûrn')  


v.  con·cerns, con·cerned, con·cern·ing
      To have to do with or relate to: a development that concerns the reputation of organisations.

 

1.   To be of interest or importance to: This problem concerns all of us

2.   To engage the attention of; involve: We concerned ourselves with accomplishing the task at hand.

3.    To cause anxiety or uneasiness in: The firm's inactive stance towards sustainability is starting to concern its customers and stockholders.

 

v.   intr. Obsolete: To be of importance.