Volg mij op twitter Connect op LinkedIn
Concernz is partner van MVO Nederland

 

lezingen drs. Alex van der Zwart 

 

Alex van der Zwart is een veelgevraagd spreker op het gebied van MVO (CSR), duurzaamheid, communicatie- en reputatiemanagement. Het delen en overbrengen van kennis over het onderwerp is een van zijn grootste passies. Hieronder treft u een overzicht van (gast)lezingen / colleges die hij de afgelopen jaren heeft verzorgd voor verschillende partijen. De onderwerpen zijn, net als MVO in het algemeen, erg divers. Welllicht brengt het u op ideeen. Mocht u ook interesse hebben in een lezing, workshop, training, college dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: alex@concernz.nl of 0622799733.

 

Onderstaand overzicht is tevens onderaan de pagina in PDF formaat te downloaden.   

 

 

‘Strategie voor duurzame ontwikkeling: samenwerking tussen bedrijfsleven, NGO’s, overheid en burgers/consumenten’, postacademische leergang Duurzaam Ondernemen, ABK Radboud Universiteit 

 

‘Workshop CSR in the Food Industry; Sustainable food for thought’, MBA opleiding Anton Jurgens Instituut. 

 

‘Sustainable Supply Chain Management; Strategic necessity for innovation or burden?’, MBA opleiding Anton Jurgens Instituut. 

 

‘ANWB: vanzelfsprekende gids op maatschappelijk verantwoord gebied?’, Kwaliteitscirkel, ANWB. 

 

‘De waarde van “Stakeholdermanagement; lekker ‘belangrijk’ of niet?’, Kwaliteitsdagen adviesbureau ATIM. 

 

‘MVO: een wereld te winnen’, docentenseminar CSR Academy. 

 

‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: waardevol of waardeloos? over samenwerking tussen bedrijfsleven, NGO’s, overheid en burgers/consumenten’, seminar Businessclub Aarle-Rixtel. 

 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een kwestie van reputatiemanagement?’, Club van 2000. 

 

‘Introductie tot MVO en Duurzame Ontwikkeling’, Science Alliance, Den Haag.  

 

‘De X-factor van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)’, voor Terre des Hommes, Wereldz Congres. 

 

‘International Business-Society Rivalry: International CSR conflicts!', UN Unisca, Universiteit van Amsterdam (UvA).  

 

‘MVO; een kwestie van meten is weten?’, ISS/UvA.  

 

‘Actie of Overleg? Aan de slag met het NGO-rollenspel”, workshopdag Consumentenbond. 

 

‘CSR in a bargaining society; reputations at stake: the business perspective’, Closing Conference - CSR and Consumer awareness project, ICRT (International Consumer Research & Testing). 

 

‘Marketing en MVO: een kwestie van ... ?’, MVO-lezingencyclus “Markant MVO”, CSR Academy. 

 

‘CSR & Reputation: Does it work?’, Faculteit Economische Wetenschappen (Erasmus Universiteit), vak Economics of Business & Society.

 

‘CSR, communication and reputation’, Faculteit Economische Wetenschappen (Erasmus Universiteit), vak Introduction to International Business.  

 

‘workshop Bedrijf-NGO Interactie: wisselverwerking in verwachtingkloven verstrikt?’, Enviu trainingsdag vrijwilligers. 

 

‘Communiceren op de rand: Wraakzucht van de actievoerder!’, 7-zonden van de communicatie Congres, Hanze Hogeschool Groningen.  

 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Hype of Zakelijke werkelijkheid?’, symposium Hilversumse Bedrijvenvereniging bij Tomin Groep.   

 

‘MVO: een kwestie van reputatie- en communicatiemanagement?’, collegerreeks bij opleidingen Communicatie, Commerciele Economie, avondopleiding e.a., HES/Hogeschool Rotterdam.  

 

‘Reputatiemechanisme; de drijvende kracht bij MVO-gerelateerde issues?’, minorvak Corporate Communication, HES/Hogeschool Rotterdam.

‘Een introductie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’, deeltijdopleiding, HES/Hogeschool Rotterdam. 

 

‘Stakeholdermanagement en MVO: relatiemanagement en percepties’, deeltijdopleiding, HES/Hogeschool Rotterdam. 

 

‘Communiceren over MVO: actie is reactie? Over wraakzucht en ethiek!’, Hogeschool Rotterdam CMT-ethiek , communiceren over ethische kwesties. 

 

‘MVO/duurzaamheid en voeding: a vruchtbare match?’, opleiding Voeding, minor Eetcultuur en Ethiek, Hogeschool van Amsterdam (HvA).  

 

‘Introducing CSR and sustainability’, International Business Administration, RSM Erasmus University. 

 

‘Applying CSR-related tools for a sustainable business’, International Business Administration, RSM Erasmus University. 

 

‘Reputaties op het spel in een onderhandelingssamenleving: open je blik op MVO’, Jong Management Kring Amsterdam.  

 

‘Kan MVO resulateren in kostenbesparingen en een betere marktpositie?’, RegioHartslag, Kamer van Koophandel (KvK) Gooi-, Eem-, en Flevoland. 

 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: reputatiewaarde en verwachtingswinst?’, Executive MBA Strategy on Service, Lemniscaat Opleidingen.  

‘MVO: een kwestie van het groeien en bloeien van uw naam?’, publicatie MVO jaarverslag LTO Glastuinbouw.

 

‘Onderhandelingssamenleving en haar Institutionele sferen’, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University. 

 

‘Maatschappelijk conflicten rondom duurzaamheid, MVO en Duurzaam Ondernemen‘, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University. 

 

‘Spanningsvelden en jongleren: stakeholdermanagement’, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University. 

 

‘Reputatiemechanisme effectief bij conflicten rondom instituties?’, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University. 

 

‘Instrumenten en methoden voor effectief Business-Society Management en CSR’, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University. 

 

‘Reputatie en Strategische Stakeholderdialoog’, vak Macro-Economische en Institutionele Context, Bedrijfskunde, RSM Erasmus University.  

 

‘Communicatie en Maatschappelijk Interfacemanagement’, zogenaamd ‘Topcollege’ rondom Corporate Communicatie, nav Managementboek van het Jaar, Management Studiecentrum, Nijenrode. 

 

‘Bedrijf-NGO Interactie (BNI-instrument): wisselverwerking in verwachtingkloven verstrikt?’, lezing tijdens 3e MVO-LezingenCyclus van CSR Academy.  

 

‘An introduction to CSR: reputations at stake!’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Active Stakeholders & Communication’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Sustainable (CSR) reporting & implementing CSR’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Online CSR Simulation Game; ExperienceCSR’, New Business School Amsterdam. 

 

‘CSR components and elements in a business plan’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Organising and implementing CSR’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Using the ECSF framework for sustainability and CSR: value audit’, New Business School Amsterdam. 

 

‘Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, Reverso Alumni Hogeschool Rotterdam. 

 

‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: waardevol of waardeloos? Over samenwerking tussen bedrijfsleven, NGO’s, overheid en burgers/consumenten’, lancering SABN in samenwerking met Extrico, Helmond.