Volg mij op twitter Connect op LinkedIn
Concernz is partner van MVO Nederland

welkom bij concernz | csr consulting
concernz is een mvo-adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het concreet handen en voeten geven aan dé uitdaging van de 21ste Eeuw: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid (CSR and Sustainability). concernz helpt u bij het oplossen van de zorgen die u heeft omtrent uw MVO-beleid, -ambities, -strategie en implementatie. Indien gewenst kunnen raamwerken als iso26000 benut worden.

Wellicht vindt ook u dat concernz uw partner kan zijn voor het vormgeven van effectieve strategieën en initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaamheid/duurzaam ondernemen, verslaglegging, communicatie, reputatie-, en issuemanagement. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een orienterend gesprek of ter kennismaking met Alex van der Zwart.

Laatste nieuws:
 

  • Alex van der Zwart start onderzoek naar "Succesvolle Bedrijfs- en netwerkmodellen voor de valorisatie van biomassa". Dit innovatie onderzoek is in het kader van Center of Expertise Biobased Economy (Inholland Delft) en zal bij voorkeur uitmonden in een promotie. Greenport venlo, Min. Ez, Biobase Wesltand alsook de innovatiefondsen van Rabobank Westland en Zuid-Holland Midden ondersteunden het meerjarige onderzoek. Meer info over CBBE.
  •  
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in turbulente tijden, onderdeel van 'Perspectieven op MVO.nl'-serie, Koninklijke Van Gorcum, is bestelbaar. Voor meer informatie over dit boekàklik hier
  •  
  • "Hoe communiceer ik effectief over mvo-prestaties?", PepperExpert bijdrage november 2011 in Pepper Magazine. Bijdragezijn beschikbaar onder 'publicaties/artikelen'. 
     
  • Concernz gevraagd voor CSR Autumn School ESAA (lecture 'Reputationmanagement in CSR' op 2 nov. 2012). Meer informatie over CSR Autumn School 2012 hier
  • Het gehele boek Reputaties op het Spel, maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving is nu gratis te downloaden onder 'publicaties/ boeken